Lectures

Otrokom po šolah predavam o drugačnosti oziroma različnosti v naši družbi, pripravljam pa tudi predavanja za širšo skupino ljudi, kot so najstniki in odrasli.
_____
I speak to children in schools about diversity in our society and I’m also preparing lectures for a wider group of people, such as teenagers and adults.