Predavanje Različnost

Opis predavanja

V začetku predavanja se otroci skozi pogovor in risanje samih sebe, ko se intenzivno opazujejo in razmišljajo
o sebi, zavejo vizualnih razlik med njimi samimi. Kasneje, ob pogovoru, pa spoznajo, da imajo vsi podobne
interese, da niso tako različni, kot sprva izgleda.
V naslednjem delu predavanja spoznamo dva glavna junaka, ki se vizualno precej
razlikujeta od njih, vendar sta jim po osebnosti izjemno podobna. O njih se pogovorimo še preden otroci
opazijo, da sta navzven drugačna.
V tretjem delu predavanja predstavim svojo življenjsko zgodbo, saj se vizualno zaradi invalidnosti in bolezni
razlikujem oziroma izstopam iz množice. Osredotočim se predvsem na svoje osnovnošolske izkušnje in izzive,
ki mi jih je osnovnošolsko okolje postavljalo, ko sem bila njihovih let. Govorim o tem, kako sem se kot otrok
soočala z vrstniki in njihovimi zbadljivkami, kako sem je počutila in kako takšne zbadljivke zaznamujejo otroka.
S tem ko predavanje prihaja h koncu, pa se z učenci pogovorim o ljubezni in spoštovanju do vseh in predvsem
o pristopu do drugačnih oseb.
Na koncu otroci narišejo sebe s tema dvema likoma – to risbo kot popotnico odnesejo domov, da lahko svoja
nova spoznanja delijo s svojimi starši in prijatelji.
Po končanem predavanju pa otroci lahko zastavijo svoja vedno nadobudna in iskriva vprašanja, na katera z
veseljem odgovarjam.

Galerija

14. 2. 2019
Osnovna šola Petrovče
30. 1. 2019
Predavanje na Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, POŠ Topolšica
7. 6. 2018
Predavanje na OŠ bratov Letonja, 2. b
14. 9. 2018
Predavanje na OŠ bratov Letonja, 2. a